Sådan løser du sognebånd

Hvis du gerne vil løse sognebånd til en af sognets præster, skal du kontakte den pågældende præst. Det kan du gøre via personligt fremmøde, telefon, mail eller brev. Kontaktoplysningerne kan du finde på siden "Kirkens ansatte".

Præsten vil bede dig udfylde et ark papir, hvor du skriver navnene på alle i din husstand, der gerne vil løse sognebånd. Ved samme lejlighed skal du tage stilling til, om du gerne vil have valgret (så du selv kan vælges ind i menighedsrådet), og om du vil have stemmeret (til menighedsrådsvalg).

Så snart din ansøgning er godkendt, får du en kvittering som bevis på, at du nu tilhører en anden menighed og har ret til betjening af en anden præst end der, hvor du bor.

Nexø Sogn

Hvad er et sognebånd?

Et sognebånd er en aftale mellem dig og en præst i et andet sogn end det, du bor i.

Et sognebånd giver dig følgende rettigheder:

1) Sognebåndet giver dig ret til at blive betjent af den pågældende præst, når du har behov for kirkelig betjening eller anden personlig kontakt med præsten. Hvis du på fast basis gerne vil komme i en anden kirke end der, hvor du bor, er det derfor en god idé at løse sognebånd.

2) Du løser sognebånd til en præst, ikke til sognet. Derfor er navnet "sognebånd" lidt misvisende. Det betyder, at du skal løse sognebånd til en ny præst, hvis den præst, du har sognebånd til, flytter eller på anden måde ophører med at være præst i den kirke, du færdes i.

3) Hvis ikke du løser et nyt sognebånd ved præsteskifte i den kirke, du kommer i, returneres din ret til betjening automatisk til det sogn, du bor i.

4) Når du løser sognebånd får du mulighed for at stemme til menighedsrådsvalg i det sogn, du bliver tilknyttet. Du mister samtidig retten til at stemme i det sogn, du bor i, fordi du flytter dit kirkelige tilhørsforhold til et andet sogn. Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden om at få stemmeret i dit nye sogn, skal du gøre opmærksom på dette overfor præsten, når du løser sognebånd. Det er altså ikke nødvendigt at flytte din stemmeret. Du kan godt beholde din stemmeret i det sogn, du bor i, selv om du løser sognebånd til en præst udenfor dit sogn. Det er en mulighed, du får - ikke et krav.

5) Endelig får du mulighed for selv at stille op til menighedsrådsvalg i det sogn, du bliver tilknyttet. For at kunne blive opstillet til et valg, skal du gøre din sognebåndspræst opmærksom på, at du gerne vil have valgret, når du løser sognebånd.

6) Du kan kun opstilles til valg og/eller stemme til valg ét sted. Det er altså op til dig, om det skal være der, hvor du bor, eller i det sogn, du gerne vil tilknyttes.

 

Hvis du er interesseret i at løse sognebånd, kan du følge vejledningen til venstre på denne side.

cookie information