Menighedsrådet er til for dig!

Menighedsrådet er til for at hjælpe dig med at få en bedre oplevelse, når du har med kirken at gøre. Hvis du har kommentarer, ris, ros eller forslag, er menighedsrådet det sted, hvor du med fordel kan henvende dig.

Nexø Sogn

Kirkens bestyrelse

Menighedsrådet kan nærmest betegnes som kirkens bestyrelse. Rådet er valgt til at varetage menighedens interesser i kirkens daglige liv. Det er menighedsrådet, der tager stilling til, hvordan kirkens penge skal bruges, og hvad der skal gennemføres af arrangementer og aktiviteter i tilknytning til kirken. Det er også menighedsrådets opgave at vedligeholde kirken, kirkegårdene og de andre bygninger, der hører til kirken.
Samtidig er menighedsrådet arbejdsgiver for alle kirkens ansatte med undtagelse af præsterne.

Som udgangspunkt vælges menighedsrådet for en periode på 4 år af gangen. Alle medlemmer af folkekirken, der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster, har stemmeret og kan stille op til menighedsrådet, når der er valg.

Hvis du bor udenfor sognet, kan du læse mere om, hvordan du løser sognebånd ved at gå ind under fanebladet "sognebånd" i menuen i venstre side.

Du kan læse mere om medlemmerne af menighedsrådet ved at vælge i undermenuen til venstre.

Menighedsrådets møder

Alle møder i menighedsrådet er offentligt tilgængelige. Det vil sige, at du er velkommen til at overvære så mange af møderne, du har lyst til. Det er dog kun de valgte medlemmer, der har stemmeret, når der skal tages beslutninger.

Som medlem af menigheden er du altid velkommen til at sende forslag til menighedsrådet. Det kan gøres via mail til formanden. Dit forslag vil så blive behandlet på næste menighedsrådsmøde. Du er naturligvis velkommen til at overvære mødet, hvor dit forslag behandles.

Alle menighedsrådets møder annonceres i kirkebladet og ved gudstjenesterne i kirken.
Referater fra møderne er ligeledes offentligt tilgængelige. De forefindes i kirkens våbenhus og kan læses her på siden, hvis du vælger undermenuen "referater fra menighedsrådsmøder" til venstre på siden.

cookie information