Konfirmationsdatoer i de kommende år

2018: Søndag, d. 22. april

          Fredag, d. 27. april

2019: Søndag, d. 12. maj
          Fredag, d. 17. maj


2020: Søndag, d. 3. maj
          Fredag, d. 8. maj


2021: Søndag, d. 25. april
          Fredag, d. 30. april

2022: Søndag, d. 8. maj
          Fredag, d. 13. maj

Nexø Sogn

Information til kommende konfirmander og deres forældre

Konfirmationen finder som udgangspunkt sted søndagen før Store Bededag og på Store Bededag. Grundet klassesammenlægninger ved skift til Nexø Skole ved overgangen til syvende klasse, indføres der et nyt system for konfirmationsdatoer fra og med konfirmationen i 2016.

Konfirmander, hvis efternavn begynder med forbogstaverne "A-K" bliver konfirmeret om søndagen, mens konfirmander, hvis efternavn begynder med forbogstaverne "L-Å" bliver konfirmeret på Store Bededag om fredagen.
På den måde er det muligt at forudsige konfirmationsdatoen i god tid, uanset hvilken klasse man kommer til at gå i efter et eventuelt skoleskifte.

I slutningen af august afholdes der hvert år konfirmandindskrivningsgudstjeneste for alle interesserede elever i 7. klasse. Tidspunkt og sted annonceres via besøg i klasserne på Paradisbakkeskolen samt i kirkebladet og her på hjemmesiden (under menupunktet kalender, hvor alle kirkens gudstjenester står).
Efter gudstjenesten er der informationsmøde, hvor der bliver fortalt om, hvordan undervisningen foregår. Der er nogle lovmæssige krav, der skal opfyldes, før man kan blive konfirmeret. Man skal være døbt, og man skal kunne nogle forskellige ting. Disse krav vil blive gennemgået denne aften, og I vil høre mere om, hvad I vil få af tilbud i løbet af året. På den anden side vil der også blive stillet nogle forventninger til konfirmanderne...

Denne aften får I også udleveret en undervisningsplan. Undervisningen foregår onsdag eftermiddag, og tidspunktet er fastlagt af den lokale folkeskole, så eleverne får tidligere fri, hvilket giver mulighed for at afslutte konfirmationsforberedelsen kl. 15.30. Nexø Kirke forbeholder sig ret til at tilrettelægge holdfordelingen sådan, at der maksimalt er 24 på hvert hold.

Hvis du ikke er døbt og gerne vil konfirmeres, vil du få tilbud om at blive døbt senest en måned før den dag, hvor du skal konfirmeres.

Tilmeldingen til konfirmationsforberedelse foregår i kirken ved gudstjenesten sidste onsdag i august. Er du forhindret i at deltage der, eller vil du gerne tilmelde dig på forhånd, så kan du med fordel gøre det elektronisk her: 

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Den elektroniske tilmelding er åben i perioden fra 1. april til 1. oktober året før konfirmationen finder sted. Det vil sige, at du kan tilmelde dig konfirmation i 2020 fra første april 2019 og ikke senere end første oktober 2019.

- - - - - - - - 

Konfirmander, der modtager undervisning i øjeblikket, kan med fordel kigge nærmere på siden: "Informationer til konfirmanderne" ved at vælge underpunktet i menuen til venstre.

Fritidstilbud

Hvis du har lyst til at deltage i lejre og andre aktiviteter, annonceres disse under fanebladet "informationer til konfirmanderne".

Du finder det som underpunkt i menuen til venstre...

cookie information