Anskaffelse og forlængelse af gravsted

Hvis du gerne vil erhverve et gravsted, kan du tage på kirkegården og tale med en af graverne om, hvilke pladser der er ledige.

Hvis du allerede har et gravsted, som snart udløber, vil du modtage et brev, der giver dig mulighed for at tage stilling til det videre forløb.

Du kan finde kontaktoplysninger på graverne ved at vælge "Kirkens ansatte" i menuen her ovenfor.

Nexø Sogn

Priser på erhvervelse af gravsted

Her kan du få overblik over, hvad det koster at erhverve et gravsted på en af vore to kirkegårde. Priserne er identiske, uanset om du vælger den samme type gravsted på den ene eller den anden kirkegård. Det er således typen af gravsted, der afgør, hvad det kommer til at koste og varigheden på den aftale, der indgås, har ligeledes indflydelse på prisen.
Nogle gravstedstyper er kun tilgængelige på den ene af kirkegårdene.

Prisblad for Nexø Kirkegårde 2019

 
        
  
  
  
  
Ydelse   Pris, medl. pr. årPris, ikke-medl. pr. år
Erhvervelse/forlængelse af urnegravsted  31,27  312,80
(alle)     
         
Erhvervelse/forlængelse af gravsted  61,76  617,74
1 kisteplads     
         
Erhvervelse/forlængelse af gravsted 123,55  1.235,49
2 kistepladser     
         
(Ved erhv. af urnegrave betales for 10 år, kistegrave for 20 år. Ved forlængelser minimum for 5 år)
Pleje og vedligeholdelse Pris, medl. pr. årSamme pris for alle
Pleje og vedligeholdelse-  1 kisteplads 990,55  
     
        
Pleje og vedligeholdelse - 2 kistepladser 1.461,11  
     
        
*Udvidet pleje og vedligeh. (legat)  1.264,26  
1 kisteplads    
        
*Udvidet pleje og vedligeh. (legat)  1.826,05  
2 kistepladser    
        
Obligatorisk pleje og vedlige-Pris, medl. pr. årPris, ikke-medl. pr. år
holdelse for urnegravsteder    
Anonym gravsted - 1 urneplads 331,98  
   
      
Gravsted med sten i græs – 1 urneplads 442,73  
     
        
Gravsted med sten i bed – 1 urneplads498,05  
   
       
Urnegravsted i sandstenskumme ved kirken 703,93  
     
        
Obligatorisk pleje og vedlige-Pris, medl. pr. årPris, ikke-medl. pr. år
holdelse for kistegravsteder     
Gravsted med sten i græs - 1 kisteplads 738,69  
     
        
Gravsted med sten i græs – 2 kistepladser 1.091,93  
     
        
Gravsted med sten i bed – 1 kisteplads899,24  
   
      
Gravsted med sten i bed – 2 kistepladser 1.284,64  
     
        
Andre ydelser  Pris, medl. pr. årPris, ikke-medl. pr. år
Gravkastning voksengrav  4.379,25 
     
       
Urnenedsættelse  589,92 
   
     
Grandækning pakke 1   226,04 
     
       
Grandækning pakke 2  320,20 
   
     
Grandækning pakke 3   481,20 
     
       
Grandækning pakke 4  702,43 
   
     
Timeløn    364,94 
     
         
* Udvidet pleje og vedligeholdelse betyder, at gravstedsejer ikke har nogle udgifter på gravstedet fra det er 

anlagt til udløbsdato.

I daglig tale et LEGATGRAVSTED. 

Alle priser er inkl. moms og pr. år.
Der tages forbehold for trykfejl.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af legatgravsteder omfatter renholdelse af gravsted, hække klipning, omplantning af hække, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter - dog ikke etårige - samt opretning efter jordsætning, pålægning af ral og rensning af gravminde.

 

Skal vedligeholdelsespligten omfatte yderligere forpligtelser som plantning af forårsblomster og sommerblomster, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse, grandækning og opmaling af indskrift osv. må dette betragtes som ekstraydelser, hvor der skal betales særlig vederlag.

Dette vederlag indregnes i legatsummen, og skal derfor aftales ved oprettelse af legatet.

Der kan også udføres aftalt arbejde i løbet af fredningsperioden mod betaling efter regning.

 

Ved den etårige vedligeholdelsesaftale, som omfatter renholdelse af gravsted samt klipning af hække, aftales også hvilke ekstraydelser, der skal udføres, og dette sker efter regning.

 

 

Der er mulighed for både kiste og urnebegravelser i græsfelterne mellem de gamle gravsteder i afdeling I; II; III, (Mosevej) når det kan ske med mindeplade i plan med græsset.

Nærmere oplysning herom kan fås hos kirkeværgen eller graveren.

 

 

Nexø Menighedsråd.

cookie information