Vi har også noget for dig!

De mange arrangementer og aktiviteter, der udgår fra Nexø kirke er alsidige og spændende. Der er noget for alle andre og for mange forskellige interessefelter.

Er du til godgørende arbejde, håndarbejde, bibelstudier, finere madlavning, sjov og leg for børnefamilier, foredrag, koncerter eller noget helt ottende?
-Der er meget at vælge imellem og sikkert også noget, der vil fange din interesse.

Her på siden kan du få inspiration og måske finde frem til noget, du kunne tænke dig at bruge tid på?

-Vidste du, er der foregår mange sociale aktiviteter ud fra din kirke?

-Eller at det at være en del af menigheden ikke kun har noget med søndag formiddag at gøre?

Nexø Sogn

Tirsdagsbøn i kirken

Tænd et lys for en, du holder af, mens du beder

Hver tirsdag fra kl. 16 til 16.30 er der tirsdagsbøn i kirken.

Vi mødes og beder for menigheden, for de syge og svage, for byen og for de ting, der ligger os særligt på sinde netop nu.

Der kræves ingen færdigheder for at deltage. Bare mød op og vær med i kirken.
Der er også mulighed for at tænde et lys i vores lysglobe for en, du holder af.

Ulvetime - gudstjeneste og fællesspisning for børnefamilier

Kender du den time, hvor børnene er trætte, og der er let til tårer og frustrationer hos de små?
-Vi kalder den "ulvetimen". I Nexø Kirke har vi et tilbud til jer som børnefamilie, hvor vi tilbyder leg, lærdom og lækkerier...

En gang om måneden er der gudstjeneste for hele familien i Nexø Kirke. Vi begynder kl. 17.30 i kirken med sang og spændende indslag. En person fra Bibelen kommer ud af vores store træbibel og fortæller sin historie. Vore hånddukker, Leo og Lana (løven og lammet), fortæller om den person, der var inde i bibelen og laver sjov.
Det varer en halv times tid, og derefter er der fællesspisning i kirkeskolen, ca. kl. 18.00. Omkring halv syv går vi hver til sit.

I kirkebladet kan du se, hvornår der er Ulvetime.
Kirkebladet kan du finde ved at vælge det i menuen til venstre...

Kom og vær med - vi vil glæde os til at se jer.

Sorggruppen

Til dig, der har mistet en nærtstående på grund af dødsfald

Har du mistet en nærtstående og har svært ved at finde overskud til at klare hverdagen? Eller synes du, at tabet af din pårørende har gjort det vanskeligt at vinde livsglæden tilbage? Måske har du næsten lige mistet eller dit tab ligger længere tilbage, men er endnu ikke taget tilstrækkeligt hånd om.

Vi vil give dig mulighed for at være i et fællesskab, hvor det at have mistet er i centrum og noget, man er fælles om, og hvor man ikke skal tænke på, om man belaster andre for meget med sine vanskeligheder. Du vil møde mennesker, som kan genkende dine vanskeligheder og svære følelser. I gruppen vil du opleve medfølelse, omsorg og opmuntring.

Efter endt gruppeforløb vil du være bedre i stand til at rumme tabet og få mere mod på at se fremad.

Der vil være opmærksomhed på:

-Det, der var
-Hvordan det er nu
-Hvordan leve et meningsfuldt liv fremover, trods tabet

Samtalegruppen er et tilbud fra Nexø Kirke
Der er tale om en samtalegruppe bestående af 5 – 8 personer, der alle har mistet nærtstående. Samtalerne ledes af gruppelederne. For at skabe rum for en åben og tillidsfuld samtale er det en forudsætning, at der er tavshedspligt.

Gruppen mødes torsdag formiddage ca. hver anden uge fra kl. 09.30 – 11.30 inkl. kaffepause. Det foregår i Kirkeskolen, Købmagergade 24 (indgang fra bagsiden af huset). Gruppen mødes i alt 10 gange.

Hvis du overvejer at deltage i gruppen eller har spørgsmål til tilbuddet, er du meget velkommen til at kontakte sognepræsten eller gruppelederne.

Inden du starter i gruppen, vil du komme til en samtale hos en af gruppelederne, så du kan blive mere afklaret i, hvad du kan forvente dig af forløbet.

Det er gratis at deltage.

Når du er startet i gruppen, er det vigtigt, at du møder hver gang. Dette er både af hensyn til dig selv og hele gruppen. Hvis du alligevel af en særlig grund er forhindret i at møde, bedes du melde afbud til en af gruppelederne.

Sorggruppen er Nexø Kirkes tilbud, men det er ikke en forudsætning, at du har tilknytning til kirken, for at deltage. Gruppen er åben for alle.

Næste sorggruppe starter op første torsdag i december

 

Ledere af sorggruppen:

Ellen Esmarch Pedersen: Uddannet samtaleterapeut og har erfaring med ledelse af sorggrupper i Hillerød Kirke. Tlf.: 61787783; E-mail: ellenesmarch@gmail.com; hjemmeside: www.ellenesmarch.dk

Ann-Krestin Rasmussen: Kordegn og sognemedhjælper ved Nexø Kirke.
Tlf.: 56 49 39 38 tast 2; E-mail: annra@km.dk

Bibelstudie

I vinterhalvåret tilbyder kirken en detaljeret gennemgang af en bestemt del af Bibelen.

Vi mødes og får grundig indsigt i en bestemt tekst eller et bestemt emne i Bibelen. I denne sæson er det Paulus' første brev til korintherne - sidste sæson var det Helligånden, der var temaet. Med en gennemgang, der strækker sig over et forløb på 7 aftener er der rig mulighed for at fordybe sig i et konkret emne. Først på aftenen holdes et grundigt oplæg om emnet, og derefter arbejdes der i grupper ud fra spørgsmålsark til det, der er gennemgået netop den aften.

Der er bibelstudie den første onsdag i hver måned fra oktober til april.
Det foregår i kirkeskolen kl. 19 - 21. Medbring selv kaffe og kage, så sørger vi for motion til dine hjerneceller og stof til eftertanke.

For yderligere information om bibelstudier ved kirken, kontakt venligst
sognepræst Jens Borg Spliid på telefon 56 49 21 25 eller på mail: JEBS@km.dk

Gud og Gourmet

Vi er nogle stykker, der gerne vil kombinere to af vores helt store interesser - troen - og glæden ved at trylle i et køkken med nogle af de råvarer, Gud har stillet os til rådighed i naturen.

Hvis du har lyst til at være med i vores lille fællesskab, skal du være meget velkommen. Vi mødes hver tredje måned til en hyggeaften, hvor vi beder sammen, synger en salme og læser en tekst sammen fra Bibelen. Så går vi i køkkenet, hvor vi snakker om bibelteksten og dens betydning for os, mens vi tilbereder nogle eksklusive retter, hvor detaljen er i højsædet.

For nærmere informationer om "Gud og Gourmet" kontakt venligst
sognepræst Jens Borg Spliid
Tlf. 56 49 21 25
E-mail: JEBS@km.dk

Seniormøde

I vinterhalvåret fra oktober til april er der seniormøde i Nexø en gang om måneden. Der er foredrag eller oplæg, kaffe og kage, samt fællessang og andagt - desuden er der selvfølgelig rigelig mulighed for at få sig en snak.

Seniormødet afholdes på skift af missionsforeningerne i Nexø og Nexø kirke.
Det foregår en lørdag eller onsdag i måneden kl. 14.30.
Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du læse de præcise tidspunkter og temaer i kirkebladet eller kontakte nedenstående.

For nærmere information om seniormøderne, kontakt venligst
Inge Terese Kofoed
Tlf. 56 49 28 53

cookie information